CHUNG TAY HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Một số hình ảnh trao quà đợt 1 của Chùa đến đồng bào lũ lụt Miền Trung

Hồng Lĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

 

Lượt đọc: 376