“Chữa bệnh không dùng thuốc phải dựa theo niềm tin của họ và phải tìm hiểu rất rõ ràng về người chữa bệnh cho mình có khả năng chữa bệnh thật hay không”, ông Phú thẳng thắn nói…

Theo Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống