Giáo sư – Viện sỹ Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý  (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam), nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người đã dành cho Tuổi trẻ & Đời sống cuộc trò chuyện về những tâm đắc, trải nghiệm và đúc kết của ông trước “hiện tượng Năng lượng vũ trụ” Trần Văn Phú.

Theo Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống