Tại chùa Động Hang (Hà Tĩnh), khi tìm hiểu về phương pháp chữa bệnh bằng “năng lượng vũ trụ” của Trần Văn Phú, chúng tôi đã tình cờ gặp nhiều nhân vật thú vị. Họ đều là những bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp này. Có người trong số đó giờ còn có thể chữa bệnh được cho người khác…

Theo Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống