/Khoa học

Khoa học

Trong cuộc sống đời thường, ý thức được biết đến như là sự hiểu biết, năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của con người. Các nghiên cứu khoa học đã xác định,…
Trong thế giới tự nhiên, sự sống được phát sinh trong đa dạng sinh học và được diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau trong các loại vật chất. Có thể nói rằng, sự…