Chữa bệnh

khoa học

BÍ MẬT TỒN TẠI CỦA SỰ SỐNG TRONG TỰ NHIÊN

Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh học như Triết học Phương Đông đã chỉ ra: Nhân sinh do tổ. Cùng một…

BÍ MẬT CỦA Ý THỨC CON NGƯỜI

Trong cuộc sống đời thường, ý thức được biết đến như là sự hiểu biết, năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của con người. Các nghiên cứu khoa học đã xác định, ý thức có cơ sở…

Phật học

Tin tức

CHIẾN DỊCH “ĐỒI HOA SIM”

Hưởng ứng chiến dịch trồng “Đồi hoa sim” của Chùa, các Phật tử đã không quản ngại đường xa, mưa gió về Chùa tích cực tham gia lao động. Diện tích đồi trồng sim là khoảng 1 ha: Vào thời…